مهدویت در ادیان اللهی


روایت لو خلقت الارض طرفةعین من حجةالساخت الارض باهلها یعنی چه ؟

اگر حجت ،امام ،دلیل،راهنما نباشد زمین اهلش را به خود فرو میبرد این به آن معنا نیست که به مجردی که یک جمعیتی امام نداشتند زمین شکاف باز میکند و اهلش را میبلعد ،معنایش در حقیقت این است که آن جامعه کم کم خودشان از بین میروند این زمینی که روی آن زندگی می کنند  آنها را به فنا میکشاند .

آن قدر اختلاف بین آنها پیش می آید آن قدر فساد و خونریزی در بین آنها بپا میشود که طبعا از بین میروند .ما نمونه های زیادی داشته ایم و خدا صلوات ودرودش را بر آل پیغمبر علیه السلام نازل کند که ما شیعه را از این اعوجاج حفظ کرده است همین اعتقاد که همیشه یک امام و یک راهنما روی سر ما هست ،اگر خود او به ظاهر نیست نایبش،جانشینش،خلیفه اش هست وما را از انحراف و اعوجاج و اختلاف حفظ میکند.

 


سید هادی موسوی

بقیةالله یعنی چه؟ و چرا به امام عصر علیه السلام می گویند بقیة الله ؟

پروردگار متعال بوسیله ی انبیاء واولیاء در گذشته مقداری از علوم و معارف و احکام خود را در اختیار مردم گذاشته است .

ولی بقیه آن که شاید هشتاد در صد آن باشد ،باید بوسیله حضرت امام الزمان ارواحنا فداه (چنانکه در روایات ذکر شده ) پخش شود ، لذا آن حضرت را بقیةالله می گویند و معنی آن طبق توضیحی که داده شد این است که آن حضرت حامل بقیه علوم و معارف و احکام الهی است .


سید هادی موسوی

کشتی نجات حضرت ابا عبدلله الحسين عليه السلام

کشتی نجات حضرت ابا عبدلله علیه السلام در این ایام بیشتر در دسترس قرار گرفته همیشه خاندان عصمت کشتی نجات هستند ولی برای یک غریق خیلی اهمیت دارد که این کشتی نجات حتی یک قدم به او نزدیک شود در این ایام کشتی نجات امام حسین علیه السلام از کنار انسان میگذرد و ریسمانهای آن آماده پذیرش هستند تا آنها را بر کشتی نجات سوار کنند .

در مجالس حضرت ابا عبدلله الحسین علیه السلام به خاطر حقایقی که گاهی گفته میشود کلمات در افراد تاثیر میگذارد وانسان از خواب غفلت بیدار میشود ،وقتی ما در مجلس امام حسین علیه السلام شرکت میکنیم آمده ایم که عوض شویم و اگر عوض نشویم وای بر ما این مصیبت عظما ،اگردر این ایام انسان تغییرنکند چه چیز دیگر او را تغییر میدهد اگر ریخته شدن خون خدا ما را تغییر ندهد دیگر چه ما راتغییر میدهد چه مارا عوض میکند .

در جریان عاشورا گاهی یهودی عوض میشود چه شده که بشریت امروزه درسهای حسین علیه السلامرا پشت گوش می اندازد چرا انقدر آلوده به دنیا شده ایم بیایید در این ایام از فرصت استفاده کنیم و از خواب غفلت بیدار شویم و بیداریمان را پایدا تر کنیم که بهتر از این ایام نمی توان پیدا کرد بیایید خودمان را به کشتی نجات حضرت حسین علیه السلام برسانیم و با کمک آن حضرت خودمان را از گرداب انحراف و پستی نجات دهیم که اگر این ایام را هم به غفلت بگذرانیم وای برما و وای بر زندگی ما و وای بر آینده و آخرت ما که دنیا فنا پذیر است .


سید هادی موسوی

عاشورا

اعظم الله اجورنا بمصابنا باالحسین علیه السلام،وجعلناو ایاکم

من الطالبین بثاره ولیه الامام المهدی،من ال محمدعلیه السلام


سید هادی موسوی

چراازمحضرحضرت بقیه الله ارواحنافداه محروم هستیم؟

انسان ،متشکل از یک روح وبدن است. اگر دقت کرده باشید بدن نسبت به روح انسان خیلی کم ارزش است. بدن مانند لباس است که انسان می پوشد.البته بعضی از مردم هستند که شاید به لباسشان بیشتر از خودشان اهمیت بدهندوهمان طور که بدن مریض میشود و امراض مختلفی به آن متوجه می گردد و مرض های صعب العلاجی پیدا میکند ، وبه طبیب نیازمند میشود وداروهای بسیاری لازم دارد ؛روح انسان هم همین طور است،بلکه با اهمیت بسیار زیادتر.بنابراین انسان باید به روح اهمیت بدهد آن هم صدها برابر بیشتر از اهمیتی که به بدن میدهد.

ولی متا سفانه میبینیم که انسان به هیچ وجه نه برای روح خودش ،نه برای روح فرزندانش،نه برای کسانی که به او تعلق دارند اهمیتی قائل نیست و همین علت عقب افتادگی ماست و به همین علت  است که ما نمیتوانیم از محضر حضرت بقیـةالله صلوات الله علیه وآلهاستفاده کنیم.

واین در حالی است که خداوند متعا ل ما را برای اینکه در کنار حجة بن الحسن ارواحنا فداه باشیم وایشان امام ما باشند وما بتوانیم از نعمت وجودو ظهور آن حضرت استفاده کنیم خلق فرموده است . وقتی ما به روح خود اهمیت نمیدهیم و روح خود را با غفلت میکشیم چگونه آمادگی پذیزش و استقبال از حضرت ولی عصر ارواحنا فداه را داریم وقتی به خودمان و روحمان اهمیت نمیدهیم چگونه میخواهیم به وجود مقدس ان حضرت اهمیت بدهیم، و همین سبب دوری ما از اماممان وعامل اصلی همه ی بدبختی ها و مشکلات ما ست پس بیایید برای آماده سازی مقدمات ظهور از خودمان شروع کنیم .


سید هادی موسوی


حقايق پنهان شده

امام باقرعلیه السلام فرمود :

آن گاه که قائم ما اهل بیت قیام فرماید ثروت های بیکران ا لهی را بطور مساوی تقسیم و با مردم به عدالت رفتار می کند هرکس او را ا طاعت کند یقینا" خداوند را ا طاعت کرده و هرکس او را نافرمانی کند از فرمان ا لهی سرپیچی کرده است وا و مهدی نامیده شده است زیرا مردم را به حقایق پنهان شده دین راهنمایی  می فرماید.

 او تورات وسایر کتابهای ا لهی را ا زمیان غاری در انطاکیه خارج کرده  وبین اهل تورات به تورات ومیان اهل انجیل به انجیل و بین اهل زبور با زبور و بین اهل قرآن به قرآن حکم می فرماید.

تمامی ا موا ل وثروتهای جهان ا زدرون وبیرون زمین به سوی ا و جمع شده وبه مردم می گوید: بیایید به سوی آنچه که به خاطر آن پیوندهای خویشاوندی با یکدیگر را قطع کردید و خون حرام و به ناحق دیگران را بر زمین ریختید و به خاطر همین اموال وثروتها ،قوانین الهی را پایمال کردید .َ

آن گاه حضرت مهدی علیه السلام چنان اموال و ثروتهای بی شمار به مردم می بخشد که هیچ کس تاکنون چنین بخشش ننموده وبا عدل ومحبت خودجهان را پراز عدل وداد ونورانیت می فرماید همان طور که پیش ازآن پراز ظلم و جور و شرارت شده بود .

بحارالانوار /جلد 52 / ص 350 / حدیث 103       


سید هادی موسوی


معجزه ای بزرگ در تمام جهان

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از معجزات دین و قدرت نمائیهای ذات مقدس پروردگار آن است که عموم مردم کره ی زمین را به وجود مقدس مصلح آخر الزمان ارواحنافداه  معتقد و آنان را در انتظار تشریف فرمائی و ظهور مقدسش قرار داده است.

ادیان مختلف،به مردم جهان بشارت داده اند که منجی آخر الزمان خواهد آمد وجهان را از هر گونه ظلم و بی عدالتی و فقر محرویت نجات خواهد داد.

آری، این اتفاق نظر از قدرت نمائیهای پروردگار واز معجزات انجام شده درباره وجود مقدس مصلح آخر الزمان است که همه او را قبول دارند با آنکه هر یک از ادیان ممکن است اختلاف نظر های عمیقی با هم داشته باشند.

حتی در میان مسلمانان که اختلاف نظرهای اساسی و عمیق وجود دارد (که البته این اختلافات را استعمار قدیم و جدید در میان آنان ایجاد وبه آن دامن زده است) ولی درباره وجود مقدس مصلح بزرگ حضرت مهدی موعود  ارواحنا فداء اتفاق نظر عجیبی وجود دارد که مایه شگفتی است که به عنوان نمونه می توان به اتفاق نظر اهل سنت و شیعه در این باره اشاره کرد.

انبیاء بزرگ و به دنبال آنان متفکرین جهان بشریت همیشه برای سعادت وزندگی شایسته انسانی طرح یک حکومت واحد جهانی به رهبری شخصی پاک از هر خطا و در عین حال قدرتمند را مطرح نموده اند، و همه در انتظار او هستند...


سید هادی موسوی